Spiritual Wellness

Wellness – удовлствието от живота!

wellness_club_what_is_wellnessКаво е Wellness и защо е от значение?

Уелнес е активен процес на осъзнаване и информиран избор на здравословен и пълноценен живот. Уелнес е повече от липса на болести, това е динамичен процес на промяна и растеж.
„…a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.“ – The World Health Organization
„a conscious, self-directed and evolving process of achieving full potential.“ – The National Wellness Institute
Поддържането на оптимално ниво на уелнес е абсолютно решаващо, за да изживеем живота си качествено. Уелнесът е от значение, защото всичко, което правим, и всяка емоция, която изпитваме, е свързано с нашето благополучие. От своя страна нашето благополучие пряко засяга нашите действия и емоции. Това е затворен кръг. Затова е важно за всеки един да постигне оптимално ниво на уелнес, за да редуцира стреса, да намали риска от заболяване и да си осигури положителни преживявания.

Измерения на Wellness

Има осем измерения на уелнес: професионалнo, емоционалнo, духовнo, екологичнo, финансовo, физическo, социалнo и интелектуалнo. Всяко измерение е свързано едно с друго. Както и всяко измерение е еднакво важно за постигането на оптимално здраве. Човек може да достигне оптимално ниво на качеството си на живот чрез разбиране как да се поддържа и оптимизира всяко от осемте измерения на уелнес. 

Емоционално измерение

Емоционалното здраве се отнася до разбирането на нашите чувства и ефективно справяне със стреса. Важно е да се обърне внимание на грижата за себе си, релаксацията, намаляването на стреса и развитието на вътрешни ресурси, така че да можем да учим и да израстваме от преживяванията.

 Физическо измерение

Физическото здраве се отнася до поддържането на здраво тяло и търсенето на навременно лечение, когато е необходимо. Физическото здраве се постига чрез упражнения, правилно хранене,  достатъчно сън и обръщане на внимание на признаци на заболяване и получаване на навременна помощ, когато е необходимо.

 Интелектуално измерение

Интелектуалното благосъстояние включва открит ум, когато срещаме нови идеи и продължаващо разширяване на знанията ни. То насърчава активното участие в учебни, културни и обществени дейности.

Духовно измерение

Духовното измерение ни позволява да развием набор от ценности, които ни помагат да намерим смисъл и цел. Духовността може да бъде представена по много начини, например чрез медитация или религия. Да бъдеш духовно добре означава да знаеш кои ресурси да използваш, за да се справиш с проблемите, които възникват в ежедневието.

Професионално измерение

Уелнес в професионалната сфера означава да се насладим на професионалните си начинания и да оценим нашия принос. Това измерение на уелнес насърчава личното удовлетворение и обогатяване в живота на човека чрез работа.

Финансово измерение

Финансовият уелнес включва процеса на обучение как да се управляват успешно финансовите разходи. Финансовият аспект от живота ни е често срещан източник на стрес, тревожност и страх. Парите играят решаваща роля в нашия живот и финансовата стабилност е влияе както на здравето, така и на академичните ни постижения. 

Социално измерение

Социалният уелнес ни помага ефективно и комфортно да изпълняваме социални роли и да създаваме свой кръг от хора. Това измерение на уелнес ни позволява не само да развиваме взаимоотношенията си с приятели, но също така и интимни отношения с романтични партньори.

Измерение на заобикалящата ни среда

Уелнес здравето ни вдъхновява да живеем начин на живот, който уважава заобикалящата ни среда. Тази сфера ни насърчава да живеем в хармония със Земята, като предприемаме действия, за да я защитим. Благосъстоянието на околната среда насърчава взаимодействието с природата. Всеки може да има силно екологично съзнание просто чрез повишаване на осведомеността си.

В следващите стати ще ви запознаем по-подробно с всяко измерение на Wellness и как бихте могли да го постигнете, защото няма значение кои сме и каквото е сегашното ни здравословно и ментално състояние, абсолютно заслужаваме да се чувстваме възможно най-добре!