w3llness_club_emotional_wellness_емоционалното здраве

Emotional wellness или способността да бъдем оптимисти!

Има осем измерения на уелнес: професионалнo, емоционалнo, духовнo, екологичнo, финансовo, физическo, социалнo и интелектуалнo. Всяко измерение е свързано едно с друго. Както и всяко измерение е еднакво важно за постигането на оптимално здраве.

Определение на Emotional Wellness

Емоционалното благосъстояние (уелнес) вдъхновява самолечението, релаксацията, намаляването на стреса и развитието на вътрешната сила. Важно е да бъдем внимателни както към положителните, така и към негативните чувства и да можем да разберем как да се справим с тези емоции. Емоционалното благосъстояние включва и способността да се учи и  израства благодарение на натрупания опит. Емоционалният уелнес насърчава самостоятелността и правилните умения за вземане на решения. Той е важна част от цялостното усещане за благополучие.

 

Защо е важно емоционалното здраве?

Изследвания показват, че емоционалният дистрес създава податливост на физически заболявания. Стресът от изпити увеличава чувствителността към вирусни инфекции, стресът от липса на контрол на работното място или от житейски събития създава предпоставки за сърдечно-съдови заболявания. Изследванията върху животни, предоставят подкрепящи доказателства, че емоционалният дистрес може да доведе до физическо заболяване, като повлияе на имунния отговор. Ето защо емоционалното здраве е от изключително значение.

 

Пътят към Emotional Wellness:

Емоционалното благосъстояние ни позволява да приемем начина, по който се чувстваме. След като приемем чувствата си, можем да започнем да разбираме защо се чувстваме по този начин и да решим как бихме искали да действаме в отговор на тези чувства. Това, че сме емоционално добре, ни дава силата да изразяваме чувства без никакви ограничения.

За да започнеm пътуването към емоционалния уелнес, винаги трябва да помнм едно: да бъдем оптимисти. Оптимизмът ни дава възможността да изпитаме всички емоции – и положителни, и отрицателни – с уверено отношение, което ни позволява да се поучим от грешките си. С овладяването на емеоционалното благосъстояние,  животът ни ще бъде по-балансиран и ще развием дълбоко усещане за осъзнаване. По-долу са дадени някои стратегии, които трябва да практикуваме, за да повишим емоционалното си благосъстояние.

Да си напомняме винаги да оставаме позитивни.
Да се усмихваме повече.
Да потърсим или приемем помощ и подкрепа от другите, когато е необходимо.
Да бъдем благодарни за хората в живота си, за да укрепим връзките със семейството и приятелите.
Да се свързваме със себе си. Това може да стане чрез различни форми на медитация.
Да приемем грешки си и да се учим от тях за следващия път. Грешките не са ужасни преживявания; те са опит и учене.
Да балансираме другите си измерения на Wellness.

 

Към Защо физическото здраве (уелнес) е важно?

В днешно време да останеш здрав е най-голямото предизвикателство и проблем. Ако и вие, като мен търсите естествени начини за справяне с токсичното ни ежедневие този пост е за вас.

Аз съм майка не медицински специалист. Съдържанието на тази страница е за информационни цели. Информацията, публикувана тук, представлява само моите мнения и не трябва да се използва за диагностициране, лечение или вместо професионални медицински съвети.