Spiritual Wellness

Wellness – удовлствието от живота!

Каво е Wellness и защо е от значение? Уелнес е активен процес на осъзнаване и информиран избор на здравословен и пълноценен живот. Уелнес е повече от липса на болести, това е динамичен процес на промяна и растеж. „…a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.“ […]